Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 18h00
Hotline: 1900 9489

Bổ Thần Kinh NERVOUS

BÁCH THẢO NGỰ Y
|
Ngày 08/03/2024

Hỗ trợ bổ sung Magnesi và Vitamin nhóm B

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tê bì chân tay, đau dây thần kinh ngoại biên, đau dây thần kinh toạ, thần kinh liên sườn

Giảm triệu chứng chuột rút, co cơ, căng cơ.